Tip of klacht?

Wij willen u graag goede en passende zorg bieden. Toch kan het zijn dat u niet helemaal tevreden bent. Als dat het geval is, dan horen wij dat graag.

Wij willen u vragen om uw tip of klacht eerst te bespreken met de betreffende medewerker. Een open gesprek biedt vaak al een goede oplossing. U kunt natuurlijk ook altijd contact opnemen met het kantoor van Gooisch Leven. Wij luisteren naar uw ervaringen en dan kijken we samen naar de beste oplossing. 

Leidt dit niet tot een gewenst resultaat, dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris van Vereniging Spot. 

Geschillencommissie

Als het via de eerder genoemde wegen – hier links op de site – niet lukt om tot een bevredigende oplossing te komen, dan kunt u een formele klacht indienen bij de geschillencommissie.

De geschillencommissie geeft een bindend advies.

Telefoonnummer: 022 83 22205

Contactgegevens Gooisch Leven bij klachten

Gooisch Leven

E-mailadres: 

Telefoon: 

Adres:

 

info@gooisch-leven.nl

06-51936583

Oud Bussummerweg 70 & 74

1272RX Huizen

Vereniging Spot bij klachten

E-mailadres: 

Telefoon: 

Adres:

 

klacht@verenigingspot.nl

035-5427517

Postbus 5135

1410AC Naarden