Wet langdurige zorg

Bij Gooisch Leven worden zorg, verblijf en behandeling vergoed vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ) in de vorm van een volledig pakket thuis (VPT). Hieronder vallen ook verschillende diensten en producten. Wettelijk is vastgelegd waar u recht op heeft als bewoner. Informatie over de verplichte eigen (lage) bijdrage WLZ is verkrijgbaar via het Centraal Administratie Kantoor

Maandelijkse bijdrage

Gooisch Leven rekent een maandelijkse bijdrage vanaf € 800,-. In deze bijdrage valt onder andere: 

  • huur;
  • pedicure; 
  • activiteiten en uitjes buitenshuis;
  • alarmeringssysteem;
  • wifi;
  • televisie- en telefoon aansluiting;
  • wasgoed;
  • gemeenschappelijke tijdschriften/kranten;
  • inboedel en aansprakelijkheidsverzekering;
  • geestelijke verzorging op maat.