Gooisch Leven levert in principe zorg aan iedereen die zorg nodig heeft.  

Om ons werk goed te kunnen doen zijn we verplicht om uitsluitingscriteria te hanteren. Op basis van de onderstaande uitsluitingscriteria zal Gooisch Leven beoordelen of wij aan de betreffende cliënt zorg gaan (blijven) verlenen. Het welzijn van onze cliënten is het allerbelangrijkst. 

Gooisch Leven kiest er bewust voor om geen zorg te bieden aan cliënten: 

  • wanneer de situatie rondom de zorgvrager maakt dat de veiligheid van de zorgverleners en/of de zorgvrager niet kan worden gegarandeerd; 
  • die een gevaar vormen voor zichzelf of voor medewerkers van Gooisch leven, bijvoorbeeld cliënten met een BOPZ status, cliënten met verslavingsproblematiek of cliënten met een zeer complexe psychiatrische problematiek; 
  • die medewerkers discrimineren; 
  • als bij geboden zorg geen veilige Arbo technische werkomgeving gegarandeerd kan worden. 

 

Cliënten aan wie op grond van deze uitsluitingscriteria geen zorg geleverd kan worden, worden hierover geïnformeerd. In gezamenlijkheid wordt een alternatief gezocht.